Alapnevezés és egyesületi összesítő leadási határ idő 2023

Tisztelt Tagok!

Kérnénk az egyesületek versenybizottságát, hogy 2023.03.10-ig küldjék meg Bálint András elnökünk részére az alapnevezéseket és az egyesületi összesítő lapokat. Továbbá utalájk át az ezen szereplő összegeket.

Az egyesületi összesítő lapok az oldalunk Nyomtatvány fül alatt megtalálható:

Nyomtatványok – 12 Tatabánya tagszövetség (tatagalamb.hu)

Kérnénk mindenkit, hogy az összesítő GÉPELVE legyen kitültve és passzoljon a leadott alapnevezésekkel! A papírokat nyomtatás után aláírva és pecsételve kérnénk beszkennelni. Az eredtei papírokat a kocsi fogja összegyűjteni az első tréningekkor.

Köszönettel:

Vezetőség

Bálint András címe:
elmeszemle@gmail.com
balint-a@freemail.hu

Közgyűlési Meghívó

A Nyugat II. Postagalambsport Tagszövetség elnöksége 2023. február 25. napjának 10.00
órájára a közgyűlést összehívja és kérem, hogy azon szíveskedjen megjelenni!

A közgyűlés helye: 2800 Tatabánya Eszterházi út 2, a C2 Postagalambsport Egyesület székhelyén

A napirendi pontok az alábbiak:

1. Közgyűlés jegyzőkönyv vezető és hitelesítők elfogadása és megszavazása.
2. Napirendi pontok elfogadása és megszavazása.
3. Az előzetesen meghirdettet versenyprogramok egyesületi szavazásának kiértékelése
alapján a versenyprogram elfogadása és megszavazása.
4. Az egyesületeknek kiküldött körlevelek kiértékelése összesítése és az abban foglaltak
elfogadása és megszavazása.
5. Verseny díjalap meghatározása a 2023 évre vonatkozóan.
6. 2022 évi pénzügyi beszámoló és annak elfogadása.
7. 2022 évi ellenőrzési bizottsági beszámoló és annak elfogadása.
8. 2022 évi versenybizottsági beszámoló és annak elfogadása.
9. 2022 évi fegyelmi bizottsági beszámoló és annak elfogadása.
10. 2023 évi versenyszezonra vonatkozó röpcsoportok kialakítása, szövetségi által
elfogadott változásoknak megfelelően (max. 6db lehet versenykerületenként, és 1
röpcsoport nem lehet hosszabb 70 km-nél)
11. 2023 évre vonatkozó versenyköltségek ismertetése, befizetési módok és határidők
ismertetése és elfogadása.
12. Szállítójárművekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése
13. Egyebek
Tájékoztatom továbbá, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés
2023. Február 25. napjának 10.30 órája, helyszín: 2800 Tatabánya Eszterházi út 2, a C2
Postagalambsport Egyesület székhelyén a fentiek szerinti napirendi ponttal. A megismételt
közgyűléssel kapcsolatban felhívom a figyelmét arra, hogy az határozatképes, amennyiben azon a
szavazásra jogosult tagok (vagy a küldöttek) kevesebb, mint a fele vesz részt.
Bicske, 2023. február 8.

Tisztelettel:

Bálint András
elnök

Rendkívüli közgyűlés

A Nyugat II. Postagalambsport Tagszövetség elnöksége 2022. November 06. napjának 10.00 órájára a rendkívüli közgyűlést összehívja és kérem, hogy azon szíveskedjen megjelenni!

 

A közgyűlés helye: 2800 Tatabánya Eszterházi út 2, a C2 Postagalambsport Egyesület székhelyén

A napirendi pontok az alábbiak:

 1. Szövetség által meghatározott dokumentumok leadási határidejének ismertetése:
 • Átigazolási időszak (egyesületi és tagonkénti) – november 15.-ig
 • Sportcímek felterjesztése az Elnökséghez – november 30.-ig
 • Kitüntetések felterjesztése az Elnökséghez – november 30.-ig
 • Átigazolási kérelmek leadása a Szövetségbe – november 30.-ig
 • Tagnyilvántartás, tagnévsor leadása a tagszövetségekbe, tagsági díjak befizetése – november 30.-ig
 • Tagszövetségek, tagegyesületek létszám összesítőjének leadási határideje – december 10.-ig
 • Tagsági díjak befizetése a Szövetségbe határideje – december 10.-ig
 • Versenykerületi kiállítások megrendezése határideje – december 10.-ig
 • Országos Kiállítás dokumentumainak leadása határideje – december 15.-ig
 1. Korábban, megszavazott tagfelvételei kilométer határok eltörlése
 2. A13 Egyesület tagfelvételi kérelem elbírálása.
 3. Tagsági díj meghatározása a 2023 évre vonatkozóan
 4. Szállítójárművekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése
 5. Egyebek

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés 2022. November 6. napjának 10.30 órája, helyszín: 2800 Tatabánya Eszterházi út 2, a C2 Postagalambsport Egyesület székhelyén a fentiek szerinti napirendi ponttal. A megismételt közgyűléssel kapcsolatban felhívom a figyelmét arra, hogy az határozatképes, amennyiben azon a szavazásra jogosult tagok (vagy a küldöttek) kevesebb, mint a fele vesz részt.

 

Bicske, 2022. október 24.

 

Tisztelettel:

Bálint András

elnök