Közgyűlési Meghívó

A Nyugat II. Postagalambsport Tagszövetség elnöksége 2023. február 25. napjának 10.00
órájára a közgyűlést összehívja és kérem, hogy azon szíveskedjen megjelenni!

A közgyűlés helye: 2800 Tatabánya Eszterházi út 2, a C2 Postagalambsport Egyesület székhelyén

A napirendi pontok az alábbiak:

1. Közgyűlés jegyzőkönyv vezető és hitelesítők elfogadása és megszavazása.
2. Napirendi pontok elfogadása és megszavazása.
3. Az előzetesen meghirdettet versenyprogramok egyesületi szavazásának kiértékelése
alapján a versenyprogram elfogadása és megszavazása.
4. Az egyesületeknek kiküldött körlevelek kiértékelése összesítése és az abban foglaltak
elfogadása és megszavazása.
5. Verseny díjalap meghatározása a 2023 évre vonatkozóan.
6. 2022 évi pénzügyi beszámoló és annak elfogadása.
7. 2022 évi ellenőrzési bizottsági beszámoló és annak elfogadása.
8. 2022 évi versenybizottsági beszámoló és annak elfogadása.
9. 2022 évi fegyelmi bizottsági beszámoló és annak elfogadása.
10. 2023 évi versenyszezonra vonatkozó röpcsoportok kialakítása, szövetségi által
elfogadott változásoknak megfelelően (max. 6db lehet versenykerületenként, és 1
röpcsoport nem lehet hosszabb 70 km-nél)
11. 2023 évre vonatkozó versenyköltségek ismertetése, befizetési módok és határidők
ismertetése és elfogadása.
12. Szállítójárművekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése
13. Egyebek
Tájékoztatom továbbá, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés
2023. Február 25. napjának 10.30 órája, helyszín: 2800 Tatabánya Eszterházi út 2, a C2
Postagalambsport Egyesület székhelyén a fentiek szerinti napirendi ponttal. A megismételt
közgyűléssel kapcsolatban felhívom a figyelmét arra, hogy az határozatképes, amennyiben azon a
szavazásra jogosult tagok (vagy a küldöttek) kevesebb, mint a fele vesz részt.
Bicske, 2023. február 8.

Tisztelettel:

Bálint András
elnök